Подкрепете ни

Творчески екоработилници в детски град&ини 

#детски градини

 

Набираме средства ,за да предоставим безплатни еко работилници в детски градини .Приемаме и конкретни дарения към определена детска градина ,където да се проведе.

Чрез творческите екозанимания децата се учат на креативност,социална отговорност,отношение към заобикалящата ги природа ,на един по-целесъобразен начин на живот.

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – ТЗДГ (Творчески занимания в детски градини)

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.

Творчески екоработилници в училища

# училища

 

Набираме средства ,да предоставим безплатни екоработилници в училища.Приемаме и конкретни дарения към определено училище ,където да се проведе.

Чрез творческите екозанимания децата се учат на креативност,социална отговорност,отношение към заобикалящата ги природа ,на един по-целесъобразен начин на живот.Изграждат навици,които ще им помогнат да бъдат добри и отговорни хора.

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – ТЗУ (Творчески екозанимания в училища)

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.


Дарение към онлайн магазин / покупка към определен артикул

#RecycleArt


Този вид дарение пренасочва средствата към подкрепа на български артисти ,които творят с отпадъчни материали.

В какво се изразява подкрепата?

Подкрепата се изразява в безплатна услуга по популяризиране на произведенията на творците ,които са изработени с отпадъчни материали.

Чрез тази инициатива вие помагате на нашата природа да се справи една идея по-добре със замърсяването.Подкрепяйки подобни каузи вие давате възможност на артистите да погледнат на отпадъците като на материал за творчество и да покажем най-накрая че приложното изкуство „Recycle art” има своята добавена стойност.

Дарителска сметка в лева :

IBAN:BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за –  КРИ  (Кауза” Рециклиращо изкуство”)

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.


Каузата „Чрез изкуство към промяна”

# Artists


„Чрез изкуство към промяна” е зелена инициатива на Академия за рециклиращо изкуство,която цели да помогне на околната среда чрез отклоняване на отпадъците към сметищата.

Как точно ще се случи това?

Ще се обърнем към творци,които се занимават с ръчна изработка,занаяти и ще им дадем възможност за изява конкретно към тяхна линия ,което е „Рециклираща” .По този начин ще подкрепим артистите и ще отклоним отпадъци.

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – ЧИКП (кауза „Чрез изкуство към промяна”)

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.


Дарение за изработка на декори за представление.

#theatre


Това дарение може да е за конкретна постановка,която има нужда от декори.Варианта да се използват  отпадъчни материали в изработката е меко казано гениален 

Този вид инициативи ангажират конкретните участници,може и по-широката общественост  към проблема с прекомерното потребление,за да се реализират декорите е необходимо предварително да се проведе кампания по събиране на отпадъците.Този елемент носи добавена образователна стойност ,която целим чрез нашите дейности.

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – ЕкоДекори

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.


Дарение за изработка на украса.

#Decoration


 Това дарение може да е за конкретен повод .Съвсем спокойно могат да се използват отпадъчни материали за реализацията на красива украса. Единствено събирането на отпадъците е малко продълцителен процес ,но при добро планиране на времето и участниците и това е възможно. Този елемент носи добавена образователна стойност ,която целим чрез нашите дейности.

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – ЕкоУкраса

 

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.


 „Ботаническа градина” –The secret garden of happiness

#BotanicalGarden


Този проект има за цел да създаде зелено пространство,което да създава радост на хората.Ще се изгради закрита градина с няколко  зали за различен вид растения и животни.Ще има и пространства ,които ще са на разположение на деца и възрастни. Прилагаме и скици на бъдещата мечтана градина. За реализацията на градината ще бъдат необходими около 50хил. Лева

Приемаме помощ и дарение  под формата на съвет или подкрепа в реализацията, ако се намери програма по която можем  да кандидатстваме към фонд,който да ни отпусне сума за нея. 


Ботаническата градина в  рисунки

Дарителска сметка в лева :

IBAN: BG65FINV91501017445342

BIC:FINVBGSF

Основание: Дарение за – зелена инициатива ”Тайната градина”

Първа Инвестиционна банка

Фондация"Академия за рециклиращо изкуство"

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.

Фондация “Академия за рециклиращо изкуство" е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ). Това дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на годишната си данъчна декларация. Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.  Така например, ако допуснем, че едно лице получава заплатата от 1000 лева на месец или 12 000 лева за година, за една година за данък общ доход са удържани и внесени в държавния бюджет общо 1200 лева. Дарението, което му се признава е до 1200 лева и сумата, която се възстановява на дарител – физическо лице е 60 лева (1200 лв. х 5%).
Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от счетоводната си печалба, съгласно член 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Ако една фирма има печалба за годината от 20 000 лева, дължимият корпоративен данък за нея е 2000 лева (сумата на печалбата х 10%). Тя може да го намали до 10% или с 200 лева, ако е направила дарение от 2000 лева за сдружение, регистрирано в ЦРЮЛНЦ (сумата на дължимия корпоративен данък х 10%).